สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Teachers and Basic Education Personnel Development Bureau
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 19:00) อีเมล: hrdtrainingobec@gmail.com หรือ LINE@ ID :  @trainingobec